سفارش تبلیغ
صبا
دانش، تو را به آنچه خدایت بدان فرمان داده راهنمایی می کند و زهد، راه ترا به سوی آن آسان می گرداند . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :7
بازدید دیروز :19
کل بازدید :11074
تعداد کل یاداشته ها : 2
97/9/21
3:8 ع

مشاوره حقوقی تعریف شرکت سهامی خاص

مشاوره حقوقی تعریف شرکت سهامی خاص

مشاوره حقوقی تعریف شرکت سهامی خاص

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تعریف شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین مشاوره حقوقی  تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن­ها است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت:

1. اظهارنامه شرکت (فرم چاپی) 2 برگ

2. اساسنامه شرکت 2جلد

3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه

4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه

5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین

6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن­جا افتتاح شده است.

7.ارائه مجوز در صورت نیاز (بنا به اعلام اداره ثبت شرکت­ها)

8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد

9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال غیر منقول جز سرمایه شرکت باشد)

روش و مراحل ثبت

1. تکمیل دو برگ اظهارنامه و تنظیم اساسنامه شرکت

2. مراجعه به اداره ثبت شرکت­ها و پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مربوطه

3. مراجعه به حسابداری اداره ثبت شرکت­ها و تحویل اظهارنامه و اساسنامه و فیش بانکی

متصدی مربوطه بعد از رویت فیش ذیل برگ اظهارنامه را ممهور به مهر اداره ثبت شرکت­­ها خواهد کرد.

4. جهت انتخاب نام شرکت? متقاضیان اقدام به انتخاب چند نام که دارای شرایط ذیل باشد? خواهند کرد: الف: نام خارجی نباشد? ب: قبلا به ثبت نرسیده باشد? ج: دارای معنا و مفهوم باشد? د: با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد. بعد از انتخاب به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت­ها مراجعه و تحویل مسئول مربوطه خواهد شد که وی نسبت به تعیین نام اقدام و بعد از اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکت­ها? نام انتخابی در واحد مربوطه ثبت دفتر خواهد شد.

5. مدارک مورد نیاز که قبلا ذکر گردید تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکت­ها شده? رسید دریافت خواهد شد و متصدی مربوطه جهت اعلام نتیجه تعیین تاریخ خواهد کرد که متقاضی بایستی در تاریخ مزبور جهت اخذ نتیجه مراجعه کرد.

6. اگر مدارک تقدیمی کامل بوده نقصی نداشته باشد کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت? اقدام و پس از تایید مسئولین مربوطه تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی خواهد شد. متقاضی باید با مراجعه به بانک نسبت به پرداخت حق الثبتی که در ذیل اظهارنامه ذکر شده است اقدام کند.

7. همچنین به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی مراجعه و بعد از اخذ فیش مبلغ حق الثبت مذکور در بند 6 و مبلغ حق الدرج را یکجا به بانک مربوط پرداخت کند.

8. فیش­های پرداختی تحویل حسابداری شده و متصدی مربوطه اقدام به مهر کردن اظهارنامه خواهد کرد.

9. مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکت­ها تحویل و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج آن بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضا از متقاضی بعد از قید جمله ” ثبت با سند برابر است” ذیل دفتر را امضا خواهد کرد. سپس آگهی تاسیس تایپ شده به امضای رئیس اداره ثبت شرکت­ها خواهد رسید.

11. متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه دیگر مربوط به اداره را ضیط خواهد کرد.

12. بعد از تحویل مدارک? نسخه دوم آگهی به واحد روابط عمومی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی (واقع در تهران- خیابان بهشت- خیابان جنوبی پارک شهر) جهت در روزنامه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج نیز اقدام خواهد شد.

توجه: اگر چنانچه متقاضی قبل از انتشار روزنامه به آگهی نیاز فوری داشته باشد چند نسخه از آگهی را فتوکپی کرده و هنگام تحویل اصل آن به روزنامه رسمی می­تواند فتوکپی­ها را توسط دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ممهور به مهر کند. در این صورت کپی­های مزبور دارای اعتبار خواهد بود.

مشاوره حقوقی hilawyer.ir


95/12/7::: 12:35 ع
نظر()